Privacybeleid

Inleiding

L2Fiber (“L2Fiber”) neemt de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en de bezoekers van haar website (www.l2fiber.nl; de “Website”) bijzonder serieus. Wij respecteren uw privacy en hanteren een streng beleid op het gebied van informatiebeveiliging. Waar in deze Privacyverklaring wordt gesproken van “wij”, “ons” of “onze” dan wordt daarmee L2Fiber bedoeld.

Wij hebben deze Privacyverklaring opgesteld met het doel om u op begrijpelijke wijze uit te leggen welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, waarom wij deze persoonsgegevens verzamelen en wat wij met deze persoonsgegevens doen.

Wij raden u aan om deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Indien u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals in deze Privacyverklaring of op onze Website zijn vermeld.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

L2Fiber kan uw persoonsgegevens op een aantal manieren verzamelen:

 1. door het plaatsen van cookies bij een bezoek aan de Website (meer informatie over cookies treft u hierna in deze Privacyverklaring);
 2. doordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt in het kader van een aanmelding voor aansluiting op ons glasvezelnetwerk of voor de levering van diensten via ons netwerk, het registreren voor onze elektronische nieuwsbrief of als u contact met ons opneemt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

 1. uw voornaam en achternaam, of u een man of vrouw bent (zodat wij u juist aanspreken) en uw leeftijd (om te controleren of u meerderjarig bent);
 2. uw contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer, woonadres;
 3. het IP-adres, browsergegevens en andere informatie over het apparaat (bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon) waarmee u de Website bezoekt, en over de wijze waarop u de Website gebruikt;
 4. andere informatie die u vrijwillig met ons deelt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons voor de volgende doeleinden gebruikt:

 1. om u informatie en aanbiedingen te verstrekken met betrekking tot ons glasvezelnetwerk en de diensten die wij of de bij ons netwerk aangesloten serviceproviders leveren;
 2. om onze verplichtingen en rechten te kunnen uitoefenen onder eventuele overeenkomsten die wij met u aangaan;
 3. om statistische gegevens bij te houden over ons glasvezelnetwerk en de daarover aangeboden diensten, het gebruik van onze Website en onze dienstverlening;
 4. om u te ondersteunen bij de aanmelding voor aansluiting op ons glasvezelnetwerk of bij het afnemen van de diensten die over dat netwerk worden aangeboden;
 5. om onze interne bedrijfsprocessen te verbeteren;
 6. om met u samen te werken als u ons wilt helpen om ons glasvezelnetwerk te promoten (bijvoorbeeld als ambassadeur van L2Fiber);
 7. om uw eventuele deelname aan prijsvragen en andere acties van L2Fiber te administreren;
 8. om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het delen van gegevens met toezichthouders;
 9. om het gebruik van onze Website op u af te stemmen en te verbeteren;
 10. ten behoeve van eventuele juridische vorderingen die wij instellen of die tegen ons worden ingesteld.

Wij zullen uw elektronische contactgegevens (zoals uw e-mailadres en telefoonnummer) slechts gebruiken voor het verrichten van direct marketing (bijvoorbeeld via onze elektronische nieuwsbrief) ten behoeve van onze eigen diensten of die van onze partners, indien u daarmee heeft ingestemd en voor zover dat anderszins wettelijk is toegestaan. U kunt zich op elk moment verzetten tegen het verdere gebruik van uw elektronische contactgegevens voor marketingdoeleinden door contact met ons opnemen (zie de contactgegevens in deze Privacyverklaring). Elke elektronische direct marketing communicatie (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) bevat bovendien een link waarmee u zich op elk moment kunt afmelden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Voor de bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen:

 1. met onze medewerkers en logistieke partners;
 2. met de aan L2Fiber gelieerde ondernemingen (ons moederbedrijf en onze dochter- en zusterbedrijven);
 3. met de serviceproviders die diensten leveren via ons glasvezelnetwerk; en
 4. met overheidsinstanties, gerechtelijke instanties en toezichthoudende autoriteiten.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet naar landen buiten Nederland doorgeven.

Hoe gebruiken wij cookies?

Wij maken op onze Website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij een bezoek aan de Website door uw browser op de harde schijf van uw randapparaat (computer, mobiele telefoon) kan worden opgeslagen. Wij kunnen ook andere, met cookies vergelijkbare technologie gebruiken, zoals javascripts en web beacons. Deze andere technologie wordt in deze Privacyverklaring ook aangeduid als “cookies”.

Wij maken gebruik van zogenaamde functionele cookies, die dienen om het gebruik van de Website mogelijk te maken op een wijze die is afgestemd op uw randapparaat en browsergegevens. Daarmee kunnen wij de werking en gebruiksvriendelijkheid van de Website optimaliseren. Met behulp van deze cookies worden alleen het door uw randapparaat gebruikte IP-adres, de datum en tijd, uw browsertype en instellingen, uw besturingssysteem en de door u bekeken webpagina’s opgeslagen. De in logbestanden automatisch verkregen gegevens van uw bezoek aan de Website worden alleen voor statistische en beveiligingsdoeleinden verwerkt. Naast deze functionele cookies, kunnen wij in beperkte mate gebruik maken van zogenaamde analytische cookies (zoals van Google Analytics). Deze cookies verschaffen ons informatie over de wijze waarop u gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld door te meten hoe lang u op een Website aanwezig blijft en door de bron te bepalen van waaruit de Website wordt bezocht.

U kunt de acceptatie van cookies (geheel of gedeeltelijk) uitzetten via uw browserinstellingen, zie bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond voor uitleg. Als u de acceptatie van cookies in uw browserinstellingen uitzet, kan het zijn dat u de Website niet langer op optimale wijze kunt gebruiken.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het realiseren van de doeleinden zoals vermeld in deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren wij persoonsgegevens van personen die ons benaderen via ons contact- of aanmeldformulier of via onze Klantenservice voor de periode die nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van het betreffende verzoek of de betrokken aanmelding en niet langer dan een periode van twee jaar nadat voor het laatst contact met u is geweest. Cookies bewaren wij doorgaans voor de duur van uw gebruik van de Website en niet langer dan zes maanden na dat gebruik.

Deze bewaarperiodes kunnen langer zijn indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om te kunnen dienen als bewijs in eventuele juridische procedures of voor zover noodzakelijk in verband met de levering van onze diensten. Wij zijn bijvoorbeeld verplicht om de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een eventuele overeenkomst die wij met u zijn aangegaan minimaal 7 jaar te bewaren.

Welke beveiligingsmaatregelen treffen wij?

Wij hechten veel belang aan de beveiliging van uw persoonsgegevens en nemen meerdere maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit fysieke, elektronische en procedurele maatregelen. Zo gebruiken wij op onze Website SSL-dataversleuteling, een op het Internet vaak gebruikte technologie ter beveiliging van de gegevens die u met onze Website uitwisselt.

Welke rechten heeft u?

U kunt gebruik maken van uw recht tot inzage in uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de onjuiste gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Indien u uw persoonsgegevens, zoals die bij ons zijn geregistreerd, wilt overdragen aan een andere dienstverlener dan kan dit in bepaalde gevallen. U kunt ons schriftelijk verzoeken om deze gegevens aan u of rechtstreeks aan een andere dienstverlener te sturen.

Indien u bezwaar heeft tegen ons verdere gebruik van uw persoonsgegevens of bepaalde persoonsgegevens wilt laten verwijderen uit onze bestanden, dan kunt u ons hiervan op de hoogte stellen. Zie hieronder voor onze contactgegevens.

U kunt uiteraard uw klachten altijd aan ons voorleggen. Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij deze behandelen, dan kunt u de klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn te vinden op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe neemt u contact met ons op?

U kunt schriftelijk contact met ons opnemen op het volgende adres:

L2Fiber Rotterdam B.V.
Postbus 412
3190 AJ Hoogvliet Rotterdam

Via e-mail kunt u contact met ons opnemen door een bericht te sturen naar: info@l2fiberrotterdam.nl.

Via onze Klantenservice kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via 010 – 269 99 29 (lokaal tarief) of door een WhatsApp bericht te sturen naar het nummer 06 15 181 281. We zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Zie voorts onze contactgegevens op de Website.

Websites van derden

Onze Website kan links bevatten naar andere, externe sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en werking van deze externe websites of voor het privacy beleid van deze sites.

Aanpassingen

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 juli 2018. Wij kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wijzigingen zullen op deze Website worden gepubliceerd.

Hoe gebruiken wij cookies?

Wij maken op onze Website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij een bezoek aan de Website door uw browser op de harde schijf van uw randapparaat (computer, mobiele telefoon) kan worden opgeslagen. Wij kunnen ook andere, met cookies vergelijkbare technologie gebruiken, zoals javascripts en web beacons. Deze andere technologie wordt in deze Privacyverklaring ook aangeduid als “cookies”.

Wij maken gebruik van zogenaamde functionele cookies, die dienen om het gebruik van de Website mogelijk te maken op een wijze die is afgestemd op uw randapparaat en browsergegevens. Daarmee kunnen wij de werking en gebruiksvriendelijkheid van de Website optimaliseren. Met behulp van deze cookies worden alleen het door uw randapparaat gebruikte IP-adres, de datum en tijd, uw browsertype en instellingen, uw besturingssysteem en de door u bekeken webpagina’s opgeslagen. De in logbestanden automatisch verkregen gegevens van uw bezoek aan de Website worden alleen voor statistische en beveiligingsdoeleinden verwerkt. Naast deze functionele cookies, kunnen wij in beperkte mate gebruik maken van zogenaamde analytische cookies (zoals van Google Analytics). Deze cookies verschaffen ons informatie over de wijze waarop u gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld door te meten hoe lang u op een Website aanwezig blijft en door de bron te bepalen van waaruit de Website wordt bezocht.

U kunt de acceptatie van cookies (geheel of gedeeltelijk) uitzetten via uw browserinstellingen, zie bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond voor uitleg. Als u de acceptatie van cookies in uw browserinstellingen uitzet, kan het zijn dat u de Website niet langer op optimale wijze kunt gebruiken.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het realiseren van de doeleinden zoals vermeld in deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren wij persoonsgegevens van personen die ons benaderen via ons contact- of aanmeldformulier of via onze Klantenservice voor de periode die nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van het betreffende verzoek of de betrokken aanmelding en niet langer dan een periode van twee jaar nadat voor het laatst contact met u is geweest. Cookies bewaren wij doorgaans voor de duur van uw gebruik van de Website en niet langer dan zes maanden na dat gebruik.

Deze bewaarperiodes kunnen langer zijn indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om te kunnen dienen als bewijs in eventuele juridische procedures of voor zover noodzakelijk in verband met de levering van onze diensten. Wij zijn bijvoorbeeld verplicht om de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een eventuele overeenkomst die wij met u zijn aangegaan minimaal 7 jaar te bewaren.

Welke beveiligingsmaatregelen treffen wij?

Wij hechten veel belang aan de beveiliging van uw persoonsgegevens en nemen meerdere maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit fysieke, elektronische en procedurele maatregelen. Zo gebruiken wij op onze Website SSL-dataversleuteling, een op het Internet vaak gebruikte technologie ter beveiliging van de gegevens die u met onze Website uitwisselt.

Welke rechten heeft u?

U kunt gebruik maken van uw recht tot inzage in uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de onjuiste gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Indien u uw persoonsgegevens, zoals die bij ons zijn geregistreerd, wilt overdragen aan een andere dienstverlener dan kan dit in bepaalde gevallen. U kunt ons schriftelijk verzoeken om deze gegevens aan u of rechtstreeks aan een andere dienstverlener te sturen.

Indien u bezwaar heeft tegen ons verdere gebruik van uw persoonsgegevens of bepaalde persoonsgegevens wilt laten verwijderen uit onze bestanden, dan kunt u ons hiervan op de hoogte stellen. Zie hieronder voor onze contactgegevens.

U kunt uiteraard uw klachten altijd aan ons voorleggen. Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij deze behandelen, dan kunt u de klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn te vinden op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe neemt u contact met ons op?

U kunt schriftelijk contact met ons opnemen op het volgende adres:

L2Fiber Rotterdam B.V.
Postbus 412
3190 AJ Hoogvliet Rotterdam

Via e-mail kunt u contact met ons opnemen door een bericht te sturen naar: info@l2fiber.nl.

Via onze Klantenservice kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via 010 – 269 99 29 (lokaal tarief) of door een WhatsApp bericht te sturen naar het nummer 06 15 181 281. We zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Zie voorts onze contactgegevens op de Website.

Websites van derden

Onze Website kan links bevatten naar andere, externe sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en werking van deze externe websites of voor het privacy beleid van deze sites.

Aanpassingen

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 juli 2018. Wij kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wijzigingen zullen op deze Website worden gepubliceerd.