FAQ

Veel gestelde vragen

Waarom glasvezel?

Wat is glasvezel?
Glasvezel is een haardunne vezel, gemaakt van een speciaal soort glas. Informatie via glasvezel wordt op een snelle en betrouwbare manier verzonden met behulp van laserlicht. Door laserlicht met zeer hoge snelheid aan en uit te schakelen, worden digitale gegevens doorgegeven. De informatie verplaatst zich razendsnel door de glasvezel. Hoe sneller de laser aan en uit knippert, des te sneller kan de informatie over en weer worden gestuurd. Signalen zoals tv, telefoongesprekken en up- en downloads via internet worden omgezet in een digitaal signaal. De snelheid van licht is de snelste manier van het verplaatsen van signalen, vandaar dat met glasvezel de snelste internetsnelheden behaald kunnen worden.
Wat kan ik met een glasvezelaansluiting?
Glasvezel biedt je razendsnel, betrouwbaar en stabiel internet, waarmee je bovendien voorbereid bent op de nabije toekomst. Ons dataverbruik neemt immers jaarlijks sterk toe. Met glasvezel kan je bovendien optimaal gebruikmaken van andere diensten, zoals televisie en vaste telefonie. Op volle snelheid en ook nog eens tegelijkertijd.
Wat is het voordeel van glasvezel ten opzichte van wat ik nu heb?
Glasvezel biedt je veel meer bandbreedte dan de huidige koperbedrading en heeft een zogenaamd gestandaardiseerd prestatievermogen tot 100 Gbps. Daarom is het mogelijk om in de toekomst nog hogere bandbreedtes te behalen, zónder de huidige glasvezelkabels te vervangen. In het geval van koperbedrading is dat bij een upgrade veelal wel noodzakelijk. Glasvezel is bovendien in staat om langere afstanden te overbruggen zonder signaalverlies, dus de bandbreedte blijft intact. En dat is beter voor het milieu, want er gaat veel minder energie verloren
Waarom vindt de 'gemeente' glasvezel in de stad belangrijk?

De gemeente staat om meerdere redenen positief tegenover de aanleg van glasvezel in de gehele stad.

Open netwerk voor nieuwe toepassingen
Het netwerk van L2Fiber is open voor iedereen. Dit betekent dat ontwikkelaars van apps en andere technieken rechtstreeks op het netwerk kunnen ontwikkelen. Dit stimuleert de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Door slim gebruik te maken van technologie en data ontstaan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering, veiligheid, volkshuisvesting, arbeidsparticipatie, mobiliteit en gezondheid.

Slimme stad is op de toekomst voorbereid
Sinds de komst van het internet halverwege de jaren ‘90 is het dataverbruik continu toegenomen. Vooral de sterk toegenomen resolutie van beelden, en dan vooral de bewegende beelden, vragen steeds meer bandbreedte. Glasvezel kan deze toenemende capaciteit aan. Met betaalbare 1GB verbindingen voor consumenten en 10Gb verbindingen voor bedrijven. De huidige verbindingen kunnen deze snelheden niet leveren. Maar ook nieuwe toepassingen zoals zorg op afstand, domotica toepassingen en Smart Grids waarbij een lage vertragingstijd noodzakelijk is, vragen een toekomstbestendige digitale verbinding.

CO-neutraal
De aanleg van glasvezel door L2Fiber past goed bij de klimaatdoelen van de gemeente. Wist je dat je met een zoekopdracht op Google aardig wat energie verbruikt? Er bestaan verschillende cijfers over het verbruik van een zoekopdracht. Feit is in ieder geval dat internet gebruiken energie kost. Het glasvezelnetwerk dat L2Fiber in aanlegt is CO2 neutraal. Dat betekent dat de CO2-uitstoot (eventueel na compensatie) maximaal nul is. De CO2-neutrale aanpak maakt het netwerk een stuk beter voor het milieu dan de bestaande netwerken.

Over L2Fiber

Wie is L2Fiber?

L2Fiber is een Rotterdams bedrijf dat zich inzet voor de toekomst van onze stad. Het glasvezelnetwerk van L2Fiber verbruikt 80% minder energie, dus alle gebruikers van het glasvezelnetwerk dragen bij aan een beter milieu. Jouw gemeente zal hierdoor bovendien vooroplopen als ‘slimme stad’ – een voorbeeld voor de rest van de wereld – en dat schept weer nieuwe banen in de digitale haven.

Te denken valt aan slimme technieken op het gebied van parkeren, woningbouw, verkeersmanagement, vuilniscontainers, toeristeninformatie, gezondheidszorg en luchtkwaliteit. Alles om het welzijn van jouw gemeente en het milieu een positieve boost te geven.

Een lokaal netwerk maakt het mogelijk om toepassingen binnen de stad slimmer, sneller én veiliger te ontwikkelen.

Waarom gaat L2Fiber glasvezel aanleggen in mijn gemeente?

In de visie van L2Fiber is het noodzakelijk dat er een glasvezelnetwerk komt in jouw gemeente, zodat deze ook op digitaal gebied weer voorop gaat lopen als ‘slimme stad’.

Hoe blijf ik op de hoogte?

L2Fiber houdt je gedurende de campagne op de hoogte middels de website en Social Media of meldt u aan voor onze nieuwsbrief. Mochten wij bij jou in de buurt zijn, ontvang je een brief. In totaal ontvang je drie brieven te weten;

  1. Welkomst brief voor de woningcheck
  2. Graafbrief
  3. Aansluitbrief
Hoe wordt er 80% aan energie bespaard met het glasvezelnetwerk van L2Fiber?

Glasvezelnetwerken zijn zuinig en daarbij gebruikt L2Fiber een technologie die 80% minder energie verbruikt dan andere netwerken. De overgebleven 20% energie is volledig afkomstig uit schone energie, wat het netwerk van L2Fiber CO2-neutraal maakt.

Het is belangrijk om hierbij op te merken dat de 80% besparing ervoor zorgt dat er geen onnodige schone energie wordt verspild.

Kosten

Wat kost de aanleg van het glasvezelnetwerk mij als bewoner?
De aansluiting in je woning is geheel gratis en kost je als bewoner dus niets. Om de huisaansluiting te activeren, dien je over te stappen op een glasvezelabonnement van een van de deelnemende dienstenaanbieders. Kijk hier voor meer informatie over inschrijven.
Betaalt de gemeente mee aan dit glasvezelproject van L2Fiber?
Nee, dit project wordt volledig betaald door L2Fiber. Wij ontvangen financiering van een investeerder die het belang inziet van glasvezel in de stad. L2Fiber verdient de investeringen op termijn terug als aanbieders en ontwikkelaars gebruikmaken van het netwerk. De rol van de gemeente beperkt zich tot het ondersteunen van L2Fiber bij het proces. De gemeente verstrekt de vergunning aan L2Fiber voor de aanleg van het netwerk. Daarnaast helpt de gemeente bij het leggen van contact met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. De gemeente vindt het belangrijk dat de aanleg naar tevredenheid van alle partijen in de stad verloopt.
Wat kost het als ik later aan wil sluiten?

Iedereen kan bij de aanleg van ons glasvezelnetwerk de beschikking krijgen over een gratis glasvezelverbinding. Mocht je ervoor kiezen om nu géén gratis verbinding tot in de meterkast aan te laten leggen, dan kan dat later enkel tegen een vergoeding van de daadwerkelijke kosten. Dit komt al snel neer op een bedrag tussen de € 500 en € 1.500. Dit geldt ook voor de eventuele bewoners na jou. 

Werkzaamheden

Wat merk ik van de werkzaamheden in de wijk?
Voor de aanleg van het netwerk en de huisaansluitingen voert de aannemer graafwerkzaamheden in je straat. Over het algemeen blijft alles hierbij goed bereikbaar. Verder voeren zij voorafgaand en tijdens de aanleg woningchecks en installatiewerkzaamheden uit in huizen en appartementencomplexen.
Hoe kan ik meer informatie vinden over de werkzaamheden bij mij in de buurt?
In samenwerking met aannemer houden wij je op de hoogte van de projectplanning in de wijk.
Wat als ik een tuin heb, wordt deze open gegraven?

De aannemer kijkt ter plekke hoe de aansluiting gaat; het is dus verschillend per woning of wij in uw tuin de aansluiting dienen te realiseren. Wij proberen uiteraard altijd de aansluiting en realisatie zo netjes als mogelijk te houden. 

Ja, ik heb interesse!

Ik wil mijn huis aansluiten op glasvezel. Wat moet ik dan doen?

Goed om te horen dat je ook kiest voor glasvezel! Zodra we in jouw buurt zijn, komt onze aannemer graag even bij je langs om je woning te schouwen en later om de glasvezelaansluiting fysiek te realiseren in je meterkast. Het verplicht je verder nog tot niets. Je besluit zelf of je een glasvezelabonnement afneemt bij een van de dienstenaanbieders. Klik hier om naar de pagina met aanbieders van internet, televisie en/of telefonie te gaan.

Komen jullie langs om mijn huis aan te sluiten?
De glasvezel wordt gratis aangelegd tot in je meterkast en verplicht je tot niets.

Wil je de huisaansluiting activeren en zo bijdragen aan een beter milieu én meer bandbreedte? Dan kun je internet, tv en/of telefonie afnemen bij een van de aangesloten dienstenaanbieders.

Via welke provider krijg ik straks internet?

Je bepaalt zelf of en wanneer je overstapt, óók als je de glasvezelverbinding al laat realiseren. Op dit moment bieden vijf dienstenaanbieders hun diensten aan over ons glasvezelnetwerk. Dit zijn Glasnet, Hollands Glas, SNLR, Fiber Nederland en TriNed. L2Fiber bouwt een open netwerk. Er kunnen in de toekomst dus meer dienstenaanbieders bij komen.

De monteur is nog steeds niet bij mij langs geweest voor de woningcheck. Kan dat?

Als jouw woning aan de beurt is en je was niet thuis, heb je een ‘Gemist’ kaartje in de bus liggen. Op dit kaartje staat een speciaal telefoonnummer en link. Dit nummer kun je bellen voor het maken van een woningcheck afspraak. Je kunt ons ook altijd even mailen om extra navraag te doen.

Ik heb geen interesse

Wat moet ik doen als ik geen interesse heb?
Als je geen interesse hebt in glasvezel hoef je niets te doen.
Ben ik verplicht om een huisaansluiting af te nemen?
Nee, je bepaalt zelf of je je aanmeldt. Wel kun je overwegen de gratis huisaansluiting aan te laten leggen voor toekomstige bewoners.
Ik gebruik (bijna) geen internet. Heeft glasvezel wel voordelen voor mij?

Glasvezel biedt je mogelijkheden voor onder andere zorg en beveiliging op afstand. Dit kan er in de toekomst voor zorgen dat je bijvoorbeeld langer thuis kunt blijven wonen. Veilig Gevoel Thuis is een aanbieder die diensten op het glasvezelnetwerk van L2Fiber  aanbiedt welke gericht zijn op zorg op afstand.

Een snelle glasvezelverbinding draagt bovendien bij aan de verkoopbaarheid van je woning. Een fijne gedachte als je nog eens wilt verhuizen.

Ik wil zelf geen glasvezel in mijn huis, maar mijn buren wel. Hoe gaat L2Fiber hiermee om?
L2Fiber adviseert alle bewoners die onderdeel zijn van een VvE of wooncorporatie medewerking te verlenen tijdens de aanleg. De huisaansluiting is namelijk gratis, en je bent niet verplicht om een abonnement af te nemen bij één van de dienstenaanbieders.  Als je zelf geen glasvezelaansluiting wilt, heeft dit mogelijk ook gevolgen voor je buren. Wanneer de glasvezelkabel binnendoor het gehele pand wordt getrokken, is het noodzakelijk dat iedere bewoner zijn of haar deur open doet om de glasvezelkabel door te trekken.